Jdi na obsah Jdi na menu
 


info

23. 8. 2008

 

SOFTWARE

Operační systém (OS) -Základní soubor programů, jehož úkolem je vytvořit prostředí pro komunikaci uživatele počítačem

Základní funkce- ukládání dat na pevném disku v určitém formátu

- ovládání periferních zařízení

- spouštění aplikací

 

Jádro-zajišťuje logický vstup a výstup a ovládá soubory, poskytuje programům požadované služby

Interní příkazy (interpretace) - zajišťují komunikaci uživatele s OS

Externí příkazy - neprovádí přímo, načítají se přes operační paměť (RAN)

Bios - program, který umožňuje vztyk s technickým vybavením, program zavedení OS

 

MS-DOS-starý operační systém, komunikace v příkazové řádce, znát příkazy, syntaxy(způsob zápisu), stisk Enter, nebyl sítový, nadstavba-M602, dosshell, norton comander, Windows 3.1

Windows-OS, který užívá grafické uživatelské prostředí, základní znaky-multitasking, podpora multimedií, propojování více aplikací OLE, obsahuje schránku-pamětový prostor do kterého se ukládají data a mohou se vkládat do aplikací

Unix.používá se jako sítový OS na serverech

Linux - OS tyou Unix volně šiřitelný, sítový, mírný návrat zpět, než dosud

 

Aplikační software (programy)

1.kancelářský software- a) textový editor

b) tabulkový procesor

c) databázové programy

d) programy pro práci s obrázky

2.multimediální software - a) zpracování zvuku

b) zpracování obrázků

c) zpracování videa

3. software pro internet - a) www

b) FTP

c) pošta

d) terminály

 

Programovací jazyky

1.strojově orientované - asemblery - v binárním kodu

2. vyšší prog. Jazyky - BASIC-jednoduchý, nestruktorovaný, interpretovaný jazyk

- FORTRAN- 1.jazyk používaný pro vědecko technické účely

  • PASCAL -pro strukturované programování, složitější datové typy (nejen číslo, znak)

  • ukončený

 

- C (C++)-nástupcem, objektově orientované programování

- JAVA-sítově orientovaný interpretovaný jazyk

Interpret-program, který vykonává okamžitě příkazy zapsané v prog. jazyce a nepřevádí je do jiného stavu

 

- HTML- značkovací jazyk, pro výměnu dat

- Javaskrypt-pracuje na straně prohlížeče

- PHP-jazyk, pracuje na straně serveru, ukládá, mění data stránek

- SQL-jazyk pro vyjádření dotazů k relačním databázím

- Překladač-program, který převádí data ze zdrojového kodu na cílový soubor

 

Vstupní zařízení - tvoří základní rozhraní mezi počítačem a člověkem

- zajišťuje vstup takových informací, kterým PC rozumí

- data jím zadáváme do počítače

 

Klávesnice - nejdůležitější vstupní zařízení PC

- Konstrukce musí splňovat řadu požadavků: musí být odolná proti prachu, tekutinám, musí snést relativně značné mechanické namáhání, klávesy se musí nechat stisknout jemně, ale přitom musí klást dostatečný odpor, aby nebyly klávesy nechtěně stisknuty.

- Konstrukci tvoří kontaktní tlačítko se zlacenými kontakty, pod každou klávesou jsou 2 kontakty oddělené malou mezerou, při stisknutí tlačítka se tato 2 kontakty spojí a projde mezi nimi elektrický proud

 

- Obsahuje mikroprocesor-stisknete-li klávesu procesor zaregistruje její pohyb a přečte její kod. Kod se přenese do mikroprocesoru, který jej přečte pomocí speciálního programu pro ovládání klávesnice.

- Má 101, nebo 102 kláves s pevně daným rozmístěním

Základní alfanumerická část - klávesa Enter - slouží ke komunikaci s PC, v textových procesorech stiskem klávesy ukončíte odstavec

Numerická část- v pravé části, klávesy s číslicemi, základ. numerickými operátory, NumLock-přepínat mezi významem kláves

Kurzorové klávesy- slouží k pohybu kurzoru po obrazovce

PageUp - skok o stránku zpět

PageDown - o stránku vpřed

Tab - přesouvá kurzor o předem předepsaný počet míst (4,8)

Home - na začátek řádku

End - na konec řádku

Delete - mazání znaku

Insert- přepínač, který mění režim vkládání a přepisování znaků

PrintScreen - vytiskne aktuální textovou obrazovku na tiskárnu

ScrollLock - přepínač, který ovlivňuje funkci kurzorových kláves

Pause - může dočasně pozastavit určitou programovou operaci, nebo příkaz

Funkční klávesy F1-F12-význam závisí na jednotlivých softwarových aplikacích

 

Myš-pohyb zařízení po podložce se na obrazovce projeví jako pohyb ukazatele myši.výběr položek nebo příkazů na obrazovce pak provedete stisknutím tlačítka

Myši s kuličkou-pracují na principu kuličky s adhezním povrchem, při práci se kulička dotýká podložky a při pohybu myši otáčí

Myši pracující na principu optického snímání pozice-speciální podložka s hustou mřížkou, v myši zařízení vysílající světelný paprsek směrem k podložce-dojde ke změně odrazu

Myši kombinující obě předchozí technologie

 

Scanner-s jeho pomocí je možné potřebné materiály převést do podoby počítačových

dat, snímané předlohy se digitalizují převádí se na sekvence jedniček a nul

Ruční - umožňuje snímat pouze malou šíři obrazu

Stolní - ve škole, je přijatelný i pro profesionální práci

Bubnový -profesionální použití v grafických studiích, vysoké rozlišení, velké hloubky barev

 

 

Obrazová předloha je po řádcích osvětlována, tmavé oblasti odrážejí méně světla než plochy světlé. Motor pohybuje snímací hlavou podél stránky předlohy. Hlava zachycuje světlo odrážené z jednotlivých oblastí stránky.Odražené světlo je optickým systémem vedeno k přijímači. Senzory přijímání obrazovou informaci, která je počítači přes rozhraní posílána jako digitální signál.PC pak s pomocí programu data zpracuje a ukládá ve formátu, se kterým umějí pracovat grafické programy.

 

 

 

 

POČÍTAČOVÁ SÍŤ- navzájem propojená síť počítačů a dalších periferních zařízení

- slouží ke komunikaci a sdílení síťových prostředků

 

Média - přenáší informace v síti

- elektrické vodiče (kroucená dvojlinka, kauksiální kabel)

- optická vlákna

- vzduch (bezdrátová síť) - využívá se pomocí radiových vln

Přenosová rychlost - udává počet bitů za sekundu b/s

 

Pakety - přenášejí se v nich informace v síti

- skupina bitů s pevně daným formátem

- obsahují údaj o odesílateli, adresář, vlastní informaci, kontrolní údaje

 

Síťový protokol - množina pravidel, která určuje způsob, jakým bude probíhat komunikace na sítí, nejznámější protokol TCP/IP

 

Typy sítí - LAN, WAN, INTERNET

 

Síť internet - mezinárodní síť WAN, skupina připojených PC a společenství lidí využívající jeho služby, zdroje informací, které se prostřednictvím této sítě dají využívat

 

Historie - předchůdce sítě Arpanet, vznikl zač. 70 let spojením vědeckých, vojenských, průmyslových sítí v USA, poč.80 let byl vytvořen protokol TCP/IP a vzniká internet (asi 10000 PC), v 90. letech se začíná rozvíjet díky grafickým prohlížečům

 

Internet - největší síť WAN

Pavučinová toplogie -

Komunikační protokol TCP/IP - -každý PC zapojený do internetu má svoji IP adresu

 

IP adresa - je tvořena čtyřmi čísly v rozmezí od 0 do 255

- odděluje se tečkami

- tuto adresu dostanete od nadnárodní organizace NIC

Pro člověka se používá adresa v doménovém tvaru, která může obsahovat několik úrovní domén.Mezi jednotlivými čísly IP adresy a jednotlivými úrovněmi adresy sprostředkovává převod speciální server VNS

 

K internetu se můžeme připojit pomocí - routerů

- provider

přes modem, kabel, satelit

 

Služby internetu - elektronická pošta

- webové stránky

- práce na vzdáleném PC telnet

- výměna souborů po síti

- přímá a rychlá komunikace

 

Struktura e-mailu - hlavička-odesílatel, příjemce, předmět, datum, čas

- tělo-text zprávy

- přílohy

fwe-přeposlaná zpráva

re-odpověd

SMTP-server odchozí pošty

POP3-server příchozí pošty

www - nejpoužívanější složka sítě internet (je poskytována serverem), komunikace probíhá na zíkladě serveru http:

 

Klientské programy - Exploder , modzila firefox, opera

 

 

 

 

 

Konfigurace PC

Skříň - desktop

- tower

 

Základní deska: vnitřní hodiny, sběrnice, operační sytém, mikroprocesor, sloty, karty, cache paměť

 

Procesor-integrovaný obvod zajištující funkce CPU

-mozek počítače

-ovlivňuje výkon PC

-umístěn na základní desce

-registry-rychlá paměťová místa

-na něm chladič

 

Paměť PC - je zařízení, které slouží k ukládání programů a dat

Sloty-paměť RAN

 

Karta - grafická

- modemová

- zvuková

- televizní

- síťová

- radiová

vstupy, výstupy - USB port

- paralelní-tiskárna

-sériový- modem myši

 

Paměť PC - je zařízení, které slouží k ukládání programů a dat

 

Vnější paměť - externí

- realizovaná pomocí zařízení používající záznamová média(výměna médií)

- slouží k dlouhodobého uchovávání informací, zajímá nás KAPACITA-charakteristika paměti, množství informací-které jde uložit

Přístupová doba- doba, kterou musíme čekat od zadání požadavků, než se paměť sprostupní

Vyrovnávací paměť-cache paměť - rychlá vyrovnávací paměť, mezi procesorem a pomalejším zařízením -1-externí (sekundární)-kapacita 64-512 - na základní desce -2. interní (privátní) - integrovaná v procesoru

Registry-paměťová místa na čipu procesoru, která slouží pro krátkodobé uchovávání dat

 

Vnitřní paměť - interní, operační, RAM, RWM

- je osazena na základní desce, realizovaná integrovanými obvody, po vypnutí PC se paměť vymaže

ROM-paměť, definovaná výrobcem-nezasahujeme

Harddisk-pevný disk-trvalé magnetické záznamové médium, součást každého PC, má určitou kapacitu

 

Pružný disk-disketa, 305palce o kapacitě 1,44 MB

- zařízení, které je schopno pracovat (číst a psát) s daty na disketě

- k PC se připojuje přes paralelní port

- obsahuje motor-otáčí disketou

  • záznam-změna magnetického pole

  •  

Sériový port-přenášejí jednotlivé bity za sebou po jednom vodiči, pro připojení myši

 

Paralelní port-přenášejí informace po jednotlivých bitech, velmi rychlé, pro připojení tiskárny

Porty obsluhuje operační systém PC

 

CD-ROM-velkokapacitní záznamové médium, typ vnější paměti, používá se k distribuci velkého objemu dat, k jednoduché instalaci aplikačních programů, nebo operačních systémů

Data uložena ve spirále, data zapisována pomocí laserového paprsku, při čtení dat vysílá laser paprsek